fbpx

Retourneren & ruilen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Je bestelling retourneren
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail: info@luxurious-hairextensions.com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Terugbetalingstermijn
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourkosten
De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Retouradres
Ons retouradres Luxurious-Hairextensions, t.a.v. Klantenservice, De Vecht 6, 8253 PH, Dronten.

Waardevermindering bij beschadiging
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het verven van onze hairextensions is op eigen risico! Wanneer je de hairextensions zelf verft of laat verven vervalt het recht op retourneren of ruilen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Je producten ruilen
Je kan er ook voor kiezen om je product te ruilen. Je kan ons dan een e-mail sturen naar info@luxurious-hairextensions.com en aangeven welke producten je graag in de plaatst wilt ontvangen. Wij zullen deze producten dan naar je opsturen en een eventueel openstaand bedrag verder verrekenen.